Advertising Terminator Advertising Terminator

Compare Chrome extensions: Advertising Terminator vs KB2A Tool
Highlights
  • Advertising Terminator has 230,000+ more weekly active users than KB2A Tool.
  • Advertising Terminator has 0.22 higher average rating than KB2A Tool.
  • Advertising Terminator has been rated 2,621 more times than KB2A Tool.
  • The size of Advertising Terminator is 4.31% the size of KB2A Tool.
Advertising Terminator Advertising Terminator
Stats KB2A Tool KB2A Tool
300,000+ User count 70,000+
4.36 Average rating 4.15
2,717 Rating count 96
2022-01-17 Last updated 2022-03-26
309.25K Size 7.17M
3.4.2 Version 2.67
Short description
Clear all the ads on the page: floating ads, shopping ads, malicious pop, tracking code. An extension help you use facebook more conveniently
Full summary
广告终结者是什么?
    广告终结者是一款参考各种广告过滤插件开发的功能全面的免费开源广告过滤工具。广告终结者让你不用再忍受网页上烦人的广告,不需要开通所谓的VIP,做任务,也不需要找各种功能不全的广告插件,广告终结者集成广告过滤的所有功能,是你唯一需要的必备广告过滤扩展。

致谢:
扩展中的绝大部分规则来源于chinalist,部分规则来源于热心网友。
See more
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo