Trang tính Trang tính

Tạo và chỉnh sửa bảng tính

Trang tính is also known as: Sheets.

Rating: 4.25 (11,096)
-1 rating count vs 1 week ago
Users: 10,000,000+
Version: 1.2 (Last updated: 2017-10-12)
Size: 23.64K
Email:
Click to see
Risk level: Safe
"Bảng tính không chỉ đơn thuần là cột và hàng. Theo dõi kế hoạch tập luyện của bạn, thực hiện các phép tính tài chính thông thường với nhóm hoặc quản lý thống kê giải đấu tưởng tượng của bạn.

Cùng thực hiện công việc
Tạo và chia sẻ bảng tính. Sau đó, xuất bản công khai, chia sẻ bảng tính với những người khác hoặc giữ riêng tư các bảng tính đó.

Xử lý mạnh mẽ - nếu bạn đang sử dụng bảng tính
Các công thức phức tạp, các bảng tổng hợp, định dạng có điều kiện và hơn thế nữa.

Truy cập mọi lúc, mọi nơi
Mọi bảng tính của bạn tự động được lưu và lưu trữ vào Google Drive. Truy cập bảng tính mọi nơi, từ bất kỳ thiết bị nào. Đồng thời, bạn có thể mở và chỉnh sửa các bảng tính khác mà không cần bất kỳ phần mềm đặc biệt nào."
Related extensions
52,077 10,000,000+
25,490 10,000,000+
8,436 10,000,000+
11,096 10,000,000+
3,155 7,000,000+
7,554 5,000,000+
4,346 4,000,000+
1,622 3,000,000+
1,981 3,000,000+
3,290 1,000,000+