Compare Chrome extensions: AliHelper - shopping assistant vs KB2A Tool

Highlights
  • AliHelper - shopping assistant has 61,000+ fewer weekly active users than KB2A Tool.
  • AliHelper - shopping assistant has 0.05 higher average rating than KB2A Tool.
  • AliHelper - shopping assistant has been rated 86 less times than KB2A Tool.
  • The size of AliHelper - shopping assistant is 173.39% the size of KB2A Tool.
AliHelper - shopping assistant AliHelper - shopping assistant Stats KB2A Tool KB2A Tool
9,000+ User count 70,000+
4.20 Average rating 4.15
10 Rating count 96
2022-07-20 Last updated 2022-03-26
12.44M Size 7.17M
2.25.25 Version 2.67
Short description
AliExpress ™ price history, best prices monitoring, package tracking, feedback, real seller rating. An extension help you use facebook more conveniently
Full summary
Features:
— Real seller rating – don’t purchase from unreliable sellers;
— Price history - find out how the price was changing for the last 6 months;
— Follow the product - get notification when the price drops;
— Real feedback - be sure of high product quality before buying;
See more
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo