KB2A Tool KB2A Tool

Compare Chrome extensions: KB2A Tool vs J2TEAM Security
Highlights
  • KB2A Tool has 130,000+ fewer weekly active users than J2TEAM Security.
  • KB2A Tool has 0.75 lower average rating than J2TEAM Security.
  • KB2A Tool has been rated 20,452 less times than J2TEAM Security.
  • The size of KB2A Tool is 2584.56% the size of J2TEAM Security.
KB2A Tool KB2A Tool
Stats J2TEAM Security J2TEAM Security
70,000+ User count 200,000+
4.15 Average rating 4.89
96 Rating count 20,548
2022-03-26 Last updated 2022-06-06
7.17M Size 277.50K
2.67 Version 1.3.3
Short description
An extension help you use facebook more conveniently J2TEAM Security helps protect against phishing attacks.
Full summary
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more
J2TEAM is an extension that helps block fake Facebook login pages (phishing).

Privacy Policy:
https://gist.github.com/J2TEAM/f984aa9d3ceac441803b2a85868c2ae1
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo