KB2A Tool KB2A Tool

Compare Chrome extensions: KB2A Tool vs Instagram Voice Downloader
Highlights
  • KB2A Tool has 60,000+ more weekly active users than Instagram Voice Downloader.
  • KB2A Tool has 0.32 lower average rating than Instagram Voice Downloader.
  • KB2A Tool has been rated 70 more times than Instagram Voice Downloader.
  • The size of KB2A Tool is 27434.72% the size of Instagram Voice Downloader.
KB2A Tool KB2A Tool
Stats Instagram Voice Downloader Instagram Voice Downloader
70,000+ User count 10,000+
4.15 Average rating 4.46
96 Rating count 26
2022-03-26 Last updated 2021-01-08
7.17M Size 26.14K
2.67 Version 1.3
Short description
An extension help you use facebook more conveniently Download voice messages from Instagram Web.
Full summary
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more
Download voice messages from Instagram Web.

- Firstly install the plugin. 
- Go to Messages on the Instagram web. 
- Click the one message 
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo