Adblock para sa Youtube™ Adblock para sa Youtube™

Tinatanggal ang video advertising at iba pang mga ad sa banner sa Youtube.

Ⓘ Tungkol sa
Ang Adblock for Youtube ™ ay isang pag-filter ng nilalaman at pag-block sa ad browser extension na hinaharangan ang lahat ng mga ad sa Youtube ™. Pinapayagan nito ang mga user na maiwasan ang mga elemento ng pahina, tulad ng mga advertisement, mula sa pagpapakita.
Ang Banner, Ad-Clip o kahit preroll ad na karaniwang makikita mo bago ang aktwal na video sa Youtube ay hinarangan ng extension na ito.

Mga Tampok:
 + hinaharangan ang mga ad, banner at mga popup
 + Pag-block ng mga ad sa mga panlabas na site na nag-load ng Youtube
 + maiwasan ang mga preroll ad mula sa paglo-load sa Youtube

Ang teknolohiya ay batay lamang sa adblocking filterlists na hinaharangan ang mga panlabas na ad url sa Youtube. Hindi namin binabago ang anumang bagay sa website mismo.
Ang Adblock for Youtube ay nagpapalaki ng pagganap upang mag-load ng mga website (walang mga ad at pagsubaybay)

Ito ay libre upang i-download at gamitin!

----------------------------------

✓ Mga Pahintulot at Pagkapribado

Tulad ng lahat ng extension ng pag-block sa ad, kailangan namin ang mga pahintulot sa default sa bawat website upang alisin ang mga ad o mga popup para sa halimbawa sa mga naka-embed na video sa Youtube.

Ipinapakita ng Google ang mensaheng ito sa pag-install "Basahin at baguhin ang lahat ng iyong data sa mga website na binibisita mo".

Ang anumang video adblock detection ay nangyayari sa iyong computer at hindi namin makita o subaybayan.

Malugod kang susuriin ang aming open source code na nasa ilalim ng GPL3 License o magpadala sa amin ng mensahe sa tab na suporta!

----------------------------------

★ Review - Mga gumagamit (kami ay ipinagmamalaki)

Eric Jones - ★★★★★
"Nakalimutan ko ang hitsura ng Youtube Ads tulad ng"

Lea C. - ★★★★★
"Maligayang at Salamat! Ang Great Adblock na produkto para sa Youtube. Bina-block ang lahat ng kinakailangang nakakainis na mga pop ng ad at mga patalastas .. "

Marcel - ★★★★★
"Ginagawang mas kasiya-siya ang Youtube. Gusto kong makinig sa genre ng "totoong nakakatakot na kuwento", at ang Youtube ay parang drop ng isang ad sa mga literal sa bawat 30 segundo. Maaari ko silang matamasa ulit! Salamat sa Adblock Youtube! "

Dean Usikayo. - ★ ★ ★ ★ ★
"Gustung-gusto ko ang Ad Block para sa YoutubeIto ay napakatalino! Ito rin ang pinakamahusay na Wala pang mga ad. Gumagamit ako ng ilang iba pang mga extension ng adblock, ngunit karamihan sa mga ito ay hindi nakaka-block ng mga preroll ad sa Youtube."

Steva Palchow - ★★★★★
"Mahusay na blocker ng Ad para sa Youtube! 1 Naka-block ang lahat ng mga hindi ginustong at nakakainis na mga ad! Hindi ko mabubuhay nang walang Ads on Youtube muli"

Micha - ★★★★★
"Sa kasamaang palad hindi ko kayang bayaran ang Premium sa Youtube ngunit nakagagambala sa lahat ng mga ad na iyon, na nilaktawan ko ang maraming Youtube Video! Ako ay masaya na gumamit ng Adblock para sa Youtube upang gawing muli ang mahusay na Youtube (nang walang napakaraming mga ad at libre "


----------------------------------

 Changelog (pinakabagong una):

5.0.9 - menor de edad Bugfixes. Na-update na materyal ui
5.0.8 - Na-upgrade na deps block ng ad gamit ang naka-embed na mga video
5.0.0 - kumpletong pagsulat na muli ng Adblock para sa Youtube upang maging sang-ayon sa Mga Tuntunin ng Google Extension Webstore

4.8.3 - lumipat sa direktang pag-import ng mga filter ng adblock
4.8.3 - Mga na-update na lokal, naayos na mga dependency sa toolbox ng adblock
4.5.0 - Inalis ang ilang mga hindi nagamit na mga file at mga filter ng youtube ng CRX na pakete.
4.4.1 - Mga babala ng fixed na kaso at idinagdag nawawalang dotenv dep
4.3.9 - Pinagana ng eval para sa paglo-load ng adblock para sa listahan ng YouTube / mga url.
4.3.8 - Inalis ang adblock webextension polyfill completly
4.1.0 - disenyo ng maliit na fix ui materyal sa Youtube.
4.0.5 - pinabuting pahina ng pag-install para sa adblock onboarding.
4.0.3 - nilinis ang code minification (sumusunod sa CWS)


3.7.1 - Naayos na babala ng kaso para sa Adblock sa Youtube
3.6.2 - Na-update na filter ng adblock para sa Youtube at panlabas na mga site
3.5.0 - Inalis ang mga na-update na lokal na hindi na ginagamit adblock html tungkol sa pahina
3.4.0 - kumpletong adblock teknolohiya muling pagsulat, cleaner code :)


Ginagamit ng Chrome Webstore na ito ang Google Analytics, isang serbisyo sa web analytics na ibinigay ng Google, Inc. ("Google"). Gumagamit ang Google Analytics ng "cookies", na mga tekstong file na nakalagay sa iyong computer, upang matulungan ang website na pag-aralan kung paano ginagamit ng mga gumagamit ang site.
Ang impormasyon na binuo ng cookie tungkol sa iyong paggamit ng website ay ipapadala at maimbak ng Google sa mga server sa Estados Unidos. Kung ang IP-anonymisation ay isinaaktibo sa website na ito, ang iyong IP address ay pinutol sa loob ng lugar ng Member States ng European Union o iba pang mga partido sa Kasunduan sa European Economic Area. Sa mga pambihirang kaso lamang ang buong IP address ay unang ilipat sa isang Google server sa USA at pinutol doon. Ang IP-anonymisation ay aktibo sa website na ito.
Gagamitin ng Google ang impormasyong ito sa ngalan ng operator ng website na ito para sa layunin ng pagsusuri sa iyong paggamit ng website, pag-compile ng mga ulat sa aktibidad ng website para sa mga operator ng website at pagbibigay sa kanila ng iba pang mga serbisyo na may kaugnayan sa aktibidad ng website at paggamit sa internet. Ang IP address, na ang iyong Browser ay nagbibigay sa loob ng saklaw ng Google Analytics, ay hindi maiuugnay sa anumang iba pang data na hawak ng Google. Maaari mong tanggihan ang paggamit ng mga cookies sa pamamagitan ng pagpili ng naaangkop na mga setting sa iyong browser, subalit tandaan na kung gagawin mo ito, maaaring hindi mo magagamit ang buong pag-andar ng website na ito.
Maaari ka ring mag-opt out mula sa sinusubaybayan ng Google Analytics na may epekto para sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-download at pag-install ng Opt-out Browser Addon ng Google Analytics para sa iyong kasalukuyang web browser.

----------------------------------
English version:

ⓘ About
Adblock for Youtube™ is a content filtering and ad blocking browser extension which blocks all ads on Youtube™. It allows users to prevent page elements, such as advertisements, from being displayed. 
Banner, Ad-Clips or even preroll ads you usually see before the actual video on Youtube are blocked by this extension.

Features:
 + blocks ads, banner and popups
 + blocking of ads on external sites which load Youtube
 + prevent preroll ads from loading on Youtube

The technology is simply based on adblocking filterlists which blocks external ad urls on Youtube. We do not change anything on the website itself.
Adblock for Youtube boosts the performance to load websites (without ads and tracking)

It is free to download and use!

----------------------------------

✓ Permissions & Privacy

Like all ad-blocking extensions we do need default permissions on every website to remove ads or popups for example on embedded Youtube videos.

Google displays this message on installation "Read and change all your data on the websites that you visit". 

Any video adblock detection happens on your computer and we do not see or track.

You are welcome to review our open source code which is under the GPL3 License or send us a message in the support tab!

----------------------------------

★ Reviews - Users (we are proud of)

Eric Jones - ★★★★★
„I forgot what Youtube Ads look like“

Lea C. - ★★★★★
„Happy and Thank you! Great Adblock product for Youtube. Blocks all the necessary annoying ad pops and commercials..“

Marcel - ★★★★★
„Makes Youtube enjoyable again. I like to listen to the "true scary story" genre, and Youtube seems to drop an ad during those literally every 30 seconds. I can finally enjoy them again! Thank you Adblock Youtube!“

Dean Usikayo. - ★★★★★
"I love Ad Block for YoutubeIt's brilliant! It's also the best. No more ads. I use some other adblock extensions, but most of them miss blocking preroll ads on Youtube.“

Steva Palchow - ★★★★★
"Excellent Ad blocker for Youtube!1 Blocked all the unwanted & irritating ads! I cannot live without Ads on Youtube again„

Micha - ★★★★★
„Unfortunately i cannot afford Youtube Premium but got so distracted with all those ads, that i skipped many Youtube Videos! I am happy to use Adblock for Youtube to make Youtube great again (without so many ads and for free„

5 STAR Adblocker with the most complete adblocker filterlists for you. Install now and never see and ad again. Free.
★ About Adblocker for Chrome by NoAds base on Adblock Plus and Adblock for Chrome. With extended filterlists and features. Default-filters are the perfect fit for adblock / ad blocker and performance.

----------------------------------

★ Reviews - Users

Lu Shu. - ★★★★★
"almost no advertisements all the website, perfect! but i just used several minutes, maybe i need to check this plug-in unit with more time 5 stars until now - Nice ad blocker! Highly recommended for chrome users! Best ad blocker."

Serphp. - ★★★★★
"Muy bueno, es completo y soluciona el error del captcha que algunos Bloqueadores de anuncio tienden a tener errores, pero este es muy novedoso, siempre activo y prometedor. - My favorite ad blocker."

dean henline. - ★★★★★
"WITHOUT DOUBT THE BEST RESULTS I COULD ASK FOR. GO AD BLOCKER !!!"

Cecilia - ★★★★★
"Excellent Ad blocker !! Blocked all the unwanted & irritating pop ups! Never without Ad blocker. Youtube Adblocker."

Machell Aschkar. - ★★★★★
"Tava ficando louco com esses anuncios chatos,graças ao adblocker,agora posso curtir meus videos de boa!! - "Not pestered by anymore unwanted ads. Great app. The best ad blocker."

Andrea Ungaro. - ★★★★★
"I love Ad blocker for Chrome - NoAds. It's brilliant! It's also the best. No more ads. User other ad blocker but this is good."

Brayan Palache. - ★★★★★
"I hated theese facebook ads so much, so installed ad blocker. Thank you"

----------------------------------

★ Performance of Adblocker for Chrome by NoAds - Ad blocker:

----------------------------------

Ad Blocker Test by Raymonds Tech Ressources

★ Performance Test - Ad blocker
90% faster average loadtimes in comparison to no Adblocker software at all
2% faster average loadtimes in comparison to Ad blocker for Chrome
5% faster average loadtimes in comparison to uBlock Plus Adblocker
62% less peak cpu usage in in comparison to Ads Killer Adblocker Plus
12% less peak cpu usage in in comparison to Adblock for Chrome and uBlock Plus Adblocker

As fast as Ads Killer Ad blocker Plus, Simply Block Ads! and Adblock Genesis Plus, but with additional blocked trackers.

----------------------------------


★ Features of Adblocker for Chrome by NoAds:
 + More default filterlists that block more ads, faster, better and with less data-usage
 + Adremoval on all websites.
 + Malware and Adware blocking.
 + Performance enhancement in browsing speed.
 + Removal of ads, banners and pre-rolls on Youtube.
 + No more Banner, PopUp, PopUnder, Overlay or Intermediate Ads.
 + Removal of "Anti - Adblocker" banners or detectors.
 + Youtube Adblocker
 + Integrated Popup Blocker.

----------------------------------

★ Beneftis of Adblocker for Chrome by NoAds:
 + Faster browsing.
 + Lower memory and cpu usage.
 + Youtube Adblocker
 + Way lower bandwith usage, perfect if you use a metered plan.
 + Most importantly, save time by not looking at ads all day!

★ Why our extension is better than other Adblock Software
 + More default filterlists that block more ads, faster, better and with less data-usage
 + Integrated Popup Blocker inspired by Pop up blocker for Chrome™ - Poper Blocker
 + Free and most uptodate Adblocker
 + Got popups and annoying ads you can’t get rid off? This is the AdBlocker for you!
 + Allows you to whitelist websites and youtube channels that you support so ad blocker won't take effect.
 + Trust us and not any other Ad blocker
 + We don’t track you and we prevent others from tracking you!

----------------------------------

★ Version: 3.2.0.23

----------------------------------

Google displays this message on installation "Read and change all your data on the websites that you visit". This is a standard message, but Adblocker for Chrome by NoAds will never read or interact with your browsing experience. We just remove ads. For free.
For this Chrome extension to take effect, please reload your open tabs/windows. Popup Blocker will take effect, after the filerlists are updated. So don't hurry. Take your time-

----------------------------------

We use GPL Source Code. No Copyright or Trademark Infringement intended. This extension is also under Open Source GPLv3. Based on Adblock for Chrome 3.12.1 which uses code of Adblock Plus Core.
To prevent any confusion, this extension was built from on Adblock for Chrome using advanced security tools and is NOT based, associated, or affiliated with any other Adblocker tools here in the Webstore.
Open Source Code used in this extension: Base Template of Adblock for Chrome, Popup Blocker inspired by Pop up blocker for Chrome - Poper Blocker, Banner Implementation in popup of Adblocker Pro, User Statistics of the original Adblock for Chrome before switch to Adblock Plus code, Google Analytics of uBlock Adblocker Plus.

----------------------------------

★ Changelog:

1.00.0.00 -  GPL Version of Adblock for Chrome (now just "Adblock")
1.00.0.10 -  Removal of tracking code and statistics. Design changes and optimized adblocking code.
1.00.0.20 -  Namechange from "NoAds" to "NoAds - Adblocker". Experimental Popup Blocker Support.
1.00.1.20 -  Enhanced Popup Blocker with Whitelist.
1.00.1.21 -  Bugfix for Anti Ad Blocker
1.00.2.00 -  Evaluation of uBlock Origin / uBlock Orginal code for ad blocker engine switch. Only for testers.
1.00.3.40 -  Banner, Icons and Design changes to bugfix minor annoyances reported by users.
2.00.7.10 -  Filterlist caching.
2.00.7.20 -  NoCoin Adblock List "
https://github.com/hoshsadiq/adblock-nocoin-list"
2.00.8.20 -  Bugfix Naming NoCoin Ad blocker List.
2.00.8.30 -  Free's Anti Adblock Enhancer List. Youtube Adblocker.
2.10.0.00 -  Extended default adblocking filterlists
       Usability:
     - "Anti Adblock Killer" by "reek" - 
https://reek.github.io/anti-adblock-killer/
     - "Ad blocker Warning Removal List" by "Easylist" - 
https://easylist-downloads.adblockplus.org/antiadblockfilters.txt
     - "Adguard's Annoyance & Adblocker List" by "Adguard" - 
https://github.com/AdguardTeam/AdguardFilters#adguard-filters
       Malware-Protection:
     - "Adguard Spyware & Adblocker Filters" by "Adguard" - 
https://github.com/AdguardTeam/AdguardFilters#adguard-filters
       Adblocker:
     - "Adguard Base & Adblocker Filters" by "Adguard" - 
https://github.com/AdguardTeam/AdguardFilters#adguard-filters
     - "Peter Lowe's Adblocker and tracking server list" - by "Peter Lowe" - 
https://pgl.yoyo.org/adservers/
2.10.0.10 -  Bugfixes for new filterlists.
2.10.0.20 -  Asking for reviews in the popup. We gained massive amounts of 5 stars. Thank you.
2.10.8.30 -  Filterengine update for changes on youtube, facebook and weibo.
2.20.0.00 -  Bugfixes.
2.20.0.01 -  Popup Blocker Bugfixes not opening when facebook asks for permissions.
2.20.0.10 -  Analytics Bugfix, increased Youtube Adblocker Performance, faster pageloads on google.
2.25.4.00 -  Adblock Engine Update.
2.32.7.00 -  Minor code from Adblock Plus inserted.
2.32.7.10 -  Better runtime when multiple adblocker are installed.
2.32.7.22 -  "Anti - Adblock" Banner removal code now bugfree.
2.34.9.23 -  EU Cookie Adblock, Malware Adblock.
3.00.0.01 -  Comeplete rewrite of Adblock for Chrome.
3.02.0.15 -  Removed some unused images of CRX package.
3.02.0.21 -  Bugfixes.
Related extensions