uBlock Origin uBlock Origin

Cuối cùng, đã có một công cụ chặn quảng cáo hiệu quả, tiêu tốn ít CPU và bộ nhớ.

Rating: 4.69 (25,187)
+1 new ratings vs 1 day ago
+19 new ratings vs 1 week ago
Users: 10,000,000+
Version: 1.40.8 (Last updated: 2022-01-12)
Size: 2.95M
Email:
Click to see
Risk level: High risk
Một công cụ chặn quảng cáo hiệu quả: sử dụng ít bộ nhớ, CPU và có thể nạp, áp dụng hàng ngàn bộ lọc so với những công cụ chặn quảng cáo hiện nay.

Minh hoạ tổng quan về tính hiệu quả của µBlock: 
https://github.com/gorhill/uBlock/wiki/uBlock-vs.-ABP:-efficiency-compared

Sử dụng: Nút nguồn lớn trong hộp thoại popup để vô hiệu/kích hoạt vĩnh viễn uBlock₀ cho website hiện tại. Nó chỉ áp dụng cho trang hiện tại, không phải tất cả website.

***

Linh hoạt, hơn cả một "công cụ chặn quảng cáo": µBlock có thể đọc và tạo bộ lọc từ tập tin hosts.

Ngay lập tức, những bộ lọc này được nạp và áp dụng:

- EasyList
- Danh sách máy chủ quảng cáo của Peter Lowe
- EasyPrivacy
- Malware domains

Có thêm nhiều danh sách để bạn lựa chọn:

- Fanboy’s Enhanced Tracking List
- Dan Pollock’s hosts file
- Máy chủ quảng cáo và theo dõi hpHosts
- MVPS HOSTS
- Spam404
- Và nhiều hơn nữa

Dĩ nhiên, khi kích hoạt thêm bộ lọc, tiện ích sẽ dùng nhiều bộ nhớ hơn. Tuy vậy, sau khi thêm hai danh sách Fanboy, máy chủ quảng cáo và theo dõi của hpHosts, uBlock₀ vẫn dùng ít bộ nhớ hơn so với những công cụ chặn quảng cáo rất phổ biến khác.

Ngoài ra, lưu ý rằng chọn thêm một số danh sách có thể dẫn đến khả năng một số website hiển thị không đúng cách -- đặc biệt là những danh sách thường được dùng như tập tin hosts.

***

Không có danh sách bộ lọc cài sẵn, tiện ích mở rộng này chẳng là gì cả. Vậy nên nếu bạn thật sự muốn đóng góp gì đó, hãy nghĩ về những người đang chăm chỉ duy trì danh sách bộ lọc hoàn toàn miễn phí mà bạn đang dùng.

***

Miễn phí.
Nguồn mở với giấy phép công cộng (GPLv3)
Làm vì người dùng bởi người dùng.

Những người đóng góp @ Github: 
https://github.com/gorhill/uBlock/graphs/contributors
Những người đóng góp @ Crowdin: 
https://crowdin.net/project/ublock

***

Đây là một phiên bản khá mới, hãy ghi nhớ điều này khi bạn đánh giá.

Thay đổi của dự án:
https://github.com/gorhill/uBlock/releases
Related extensions
1,744 700,000+
1,664 1,000,000+
4,246 2,000,000+
182 100,000+
350 70,000+
70 10,000+
229 80,000+
234 80,000+
110 100,000+
193 90,000+
4,227 1,000,000+