tempolezen tempolezen

tempolezen

This extension is no longer available in Chrome Web Store
Users: 5
+4 vs 1 week ago
Version: 3 (Last updated: 2017-02-27)
Size: 20.42M
Price: $0.99
Email:
Click to see
Permissions:
Elke oefening bevat 100 woorden. Oefening 1 bevat 100 mkm-woorden. Oefening 2 bevat 100 één- of tweelettergrepige woorden. Oefening 3 bevat 100 meerlettergrepige woorden. Kies uw oefening. Kies daarna de verdwijnsnelheid van de woorden. Lees het woord, klik op de juiste prent. Bij een juist antwoord wordt de groene balk langer. Bij een fout antwoord  wordt de rode balk langer. De blauwe balk is maar een snelheidsaanwijzing en bij tijdsoverschrijding krijg je een fout antwoord. Er is een tijdslimiet van 5 min.
Related extensions
2,530 363,557
149 298,341
690 68,209
383 75,853
35 62,091
1,290 59,432
35 38,987
14 10,895
153 31,154