AdGuard AdBlocker AdGuard AdBlocker

Oöverträffat tillägg för blockering av annonser och popups. Blockerar annonser på Facebook, YouTube och på alla andra webbplatser.

AdGuard AdBlocker blockerar all slags annonser på alla webbsidor, även på Facebook, Youtube och andra!
##Vad AdGuard reklamblockerare gör:
★ Blockerar alla annonser: videoreklam (inkl. YouTubes), Rich mediareklam, oönskade popups (pop-upblockerare), banderoller och textreklam (inkl. Facebook)
★ Snabbar upp sidinläsning och sparar bandbredd tack vare avsaknaden av annonser och popupfönster.
★ Skyddar din integritet genom att blockera kända system för tredjepartsspårare
★ Blockerar många spion- , reklam-  och uppringarinstallerare.
★ Skyddar dig mot skadeprogram och nätfiske
##Vilka fördelar har AdGuard framför Adblock eller Adblock Plus?
★ AdGuards reklamblockerare är snabb och lågbelastande. Den använder bara halva minneskravet jämfört med andra populära program som Adblock och Adblock Plus, i överträffar i vissa tester uBlock.
★ AdGuard kan hantera de flesta motåtgärderna av annonsblockering. 
★ AdGuard ser helt enkelt bättre och modernare ut (enligt oss)
##Hur kan AdGuard skydda din integritet?
Personlig integritet är ett av våra huvudsyften! Koppla bara in "Spion och spårningsfiltret" i AdGuards Inställningar. Det avlägsnar alla former av spion- och internetspårning. AdGuard har en av de största spårningsfiltren med fler än 5.000 filterregler, till och med större än databaserna hos Ghostery® och Disconnect. 
##Hur kan man avlägsna de sociala mediernas widgets med AdGuard?
Less på all «Gilla»-knappar och liknande widgets som skräpar ner sidor som du ofta går in på? Koppla bara in AdGuards "Socialmediafilter" och glöm bort dem.
##Hur kan AdGuard reklamblockerare skydda dig mot onlinehot?
För närvarande har vi mer än 2 miljoner skadesajter registrerade. AdGuard kan blockera domäner som är kända som spridare av skadeprogram och skydda din datorn mot virus, trojaner, nätmaskar, spionkod och reklamprogram. AdGuard kan verkligen minska risken för virusangrepp och hindra åtkomst till skadliga webbplatser som skydd mot potentiella angrepp.
##Skydd mot Kryprojacking
Vi genomförde en omfattande studie på kryptojacking och AdGuard kan, som ett resultat av detta, säkert blockera de flesta kända kryptogrävarna, inklusive CoinHive. Du kan lägga till filter från öppna källkoder som ex. NoCoin och så då ger dig ett ytterligare skydd
## Varför begär AdGuard åtkomst?
* "Tillstånd för åtkomst till dina data från alla webbplatser" och "Åtkomst till webbläsarflikar" är båda nödvändiga för att AdGuard ska kunna tillämpa alla slags kosmetiska åtgärder på webbsidsinnehållet. En lättvindig blockering skulle bara blockera annonserna men lämna kvar tomma sidelement och förstapartsreklam. AdGuard tillämpar speciella "kosmetikregler" för att snygga till sidan efter annonsrensningen.
* "Ge åtkomst till webbläsaraktivitet under surfning": åtkomsten är nödvändig för att hålla kolla på navigeringshändelser, för att senare kunna tillämpa filtreringsregler når så krävs.
============================
Utgåveanteckningar:
https://github.com/AdguardTeam/AdguardBrowserExtension/releases
============================== 
Fri och Öppen källkod:
https://github.com/AdguardTeam/AdguardBrowserExtension
==============================
Hittat en bugg? Har du problem eller behöver hjälp? Besök vårt forum: 
https://forum.adguard.com/
Related extensions
132,968 1,234,992
44,592 945,498
1,718 29,497
305 24,923
2,700 321,437
3,189 217,190